Logo agima people

The Biggest Roundtable Worlwide

Wo+men's progress és un espai de trobada creat per agimapeople que organitza “La Taula Rodona Més Gran Del Món”.

inspirar, conversar, transformar

[iframe  src=”//www.youtube.com/embed/cOE899RAj2k”  width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ any_other_empty_param=”allowfullscreen”]