Logo agima people

The Biggest Roundtable Worlwide

Wo+men's progress és un espai de trobada creat per agimapeople que organitza “La Taula Rodona Més Gran Del Món”.

inspirar, conversar, transformar

Sessió 2014

La coresponsabilitat s’aprèn? Coresponsabilitat i aprenentatge

Models de societat. Cinema, literatura, cultura. Qui inspira a qui?

Sessió 2013

Cap un món més ètic

Cap a un món més sostenible